Vlieghe, J., & Zamojski, P. (2019). Towards an Ontology of Teaching. Springer International Publishing.

Lugemiseks üks raamat

 

Kuidas tõsta kiiresti ja tõhusalt kvaliteeti hariduse valdkonnas? Tundub kuidagi elementaarne, et hariduskorraldajad omavad teadmisi haridusest - õppimisest ja õpetamisest. Niisiis oleks kasulik, kui enne ametisse asumist tuleb läbida eksam ning hetkel töötavad ametnikud läbiksid eksami kuue kuu jooksul. Eksami sisu võiks põhineda siinviidatud raamatul. Võimalik, et on veel palju asjakohasemaid raamatuid, kuid seda saab väita keegi, kel on võrdlus. Minule tundub, et hariduse valdkonna mõttekäikude mõistmiseks piisaks ja oleks suureks abiks selle raamatu lugemine (saadaval nt Amazonis).
Miks? Sest sageli tuleb ette olukordi, kus haridusametnikud - tõsimeeli heasoovlikult! - rõõmustavad töövõitude üle, mille puhul oleks õppimise, omandamise ja õpetamise aspektist põhjust nukralt pea langetada. Mõnikord nad lihtsalt ei tea, mida teevad. Ja selles ei olegi midagi imelikku, kui ei ole lugenud, võtnud kursuseid, jne. Haridusasutuse juhtimine-korraldamine ametiasutuse praktikate kaudu võib tuua ametiasutusele sobilikke tulemusi, kuid neil ei pruugi olla suurt pistmist hariduse ja teadmiste arenguga.
Saan hästi aru, et kirjeldatud mõttekäik võib tunduda utoopiline ja naiivne, kuid see ei tee ideed ennast kuidagi kehvemaks ega aita lahendada väheste haridusvaldkonna teadmistega ametnike probleemi.
Kui oled tuttav siin lehel peituvaga, siis tead, et “Võimatu!” ei ole fakt, vaid hoiak. (Christiana Figueres)