Siinsed tutvustused vajavad täiendavat eessõna, sest ka Eestis on katkiste akende metoodika vähemalt retooriliselt mõningast tähelepanu saanud. Seetõttu tuleb märkida, et teooria aluseks olev artikkel ei tugine empiirial, vaid on pigem hüpotees. Hilisemad katsetused verifitseerimiseks on palju tuntust kogunud, kuid need on enamasti veenvalt ümber lükatud. Nii olekski kasulik lugeda nii originaalartiklit kui mitmete seal esitatud ning hiljem erinevat laadi empiiriaga toestada püütud põhimõtete ilmelt üht põhjalikumat kriitikat (mõlemad viited siinsamas lisatud). Viimane on politseivaldkonnas üks parimaid tekste, mida olen lugenud.
Siiski ei vähenda katkiste akende teooria küsitavused juhtimisega seotud teadmiste võimalikku asjakohasust.

Harcourt, B. E. (2009). Illusion of order: The false promise of broken windows policing. Harvard University Press. (vt Amazonist)

Wilson, J. Q., & Kelling, G. L. (1982). Broken windows. Atlantic monthly, 249(3), 29-38. (vt siit)

Tipping point leadership. I osa: Kontekst ja esiletõus

Tipping point leadership. II osa: Rakendamine