Haridusest, õpetajast, hindamisest

Haridus, õpetaja ja hindamine on igapäevakasutuses justkui iseenesestmõistetavad, aga mida need siiski tähendavad? Igaüks lähtubki enda kujuteldavast tähendusest, mis ei pruugi aga harmooniliselt kõlada ja võib seedehäireid põhjustada. Siin kolmest osast koosnevas tutvustuses selgitan, kuidas üldjoontes mõistan hariduse, õpetaja ja hindamise tähendust.

Peale videote vaatamist saad mõistekaartidel ennast testida või harjutada ning unustamist katkestada.

 

Muuseas, siinsed tutvustused leiad kursuse formaadis koolituste lehelt. Kursus on tasuta.

Haridusest

Õpetajast

hindamisest

Kolm googikat ja (organisatsiooni) areng

Hariduskorraldust ja organisatsioone ühendab nö õppekavalõks. Probleem puudutab nii tasemeõpet kui organisatsioone. Tasemeõppe õppekavade koostamisel on surve erilaadilise väga vajaliku info koondamiseks väga suur ja valikud keerulised. Organisatsioonides on aga haridusnõuded sageli väljendatud just õpitasemete kaudu ning töötaja arengut suunatakse täiendkoolitustega. Samas on teada, et tasemeõpe pakub vaid osalist katet vajaminevatele teadmistele ning täiendkoolitussüsteem võib jääda indiviidi arenguks vajaliku tööriistana väga aeglaseks ja liiga üldiseks, sest keskendub teadmistele, mitte indiviidile.
Aga kõik ei ole kadunud. Arengud haridusvaldkonnas avavad uusi võimalusi, mis omakorda täpsustavad või toovad selgemini välja olemasolevad ja tegelemist vajavad probleemid.