Õiendus

"Politsei on vist väga tähtis organisatsioon?"

"Ei tea. Küll on aga veenvalt näidatud, et politseil võib turvalisuses olla oluline roll."

"Kas selles on siis kahtlust?"

"Tavaliselt võetakse politsei positiivset rolli aksiomaatilisena. Tõsi, politsei loomise aluseelduseks on positiivne eetos. Nüüdseks ei ole aga suurt kahtlust, et politsei võib osutuda turvalisuses nii positiivseks kui negatiivseks kangelaseks."

"Kuidas nii?"

"See võib tõesti imelik tunduda. Ometi on nii, et politsei võib olla nii turvalisusprobleemide lahendaja kui nende esilekutsuja."

"Kas selle kohta saan siit teadmisi?"

"Arvan, et mõned vihjed leiad, aga see ei ole peamine. Turvalisus on valdkond, kus keegi ei saa edu garanteerida. Bobjessoplikult väljendudes võiks öelda, et kuigi me ei saa garanteerida edu, on meil võimalik valida see viis kuidas ebaõnnestuda ning selliselt - teadlikult käitudes - võib hoopis juhtuda, et õnnestume!"