Politseimudelid. Lühikursus huvilistele

Tere tulemast, politseihuviline!

Lühikursuse politseimudelitest leiad koolituste lehelt koos loenguvideote, lugemistekstide, mõistekaartide ja enesetestimise võimalusega. Kursus on tasuta. Head uudistamist!

Kursusel osaledes saad esialgsed teadmised sellistest politseimudelite valikut ja rakendamist mõjutavatest aspektidest nagu:

- probleemide hierarhia,

- avalike ja varjatud süütegude mõjukus kogukonnas,

- (süüteo)ennetuse baasdilemmad,

- politseimudelite tähendus organisatsioonis.

Käsitletavad politseimudelid on valitud eeldusel, et oleks võimalus mõista nii politseitöö eripärade kujunemise põhjuseid, politseimudelite erinevat võimekust ja fookuseid aga ka rakendamisel kaasnevaid võimalikke kõrvalmõjusid. Sel põhjusel jäid sõelale järgmised kuus politseimudelit:

- traditsioonilise politsei mudel,

- bürokraatliku politsei mudel,

- professionaalse politsei mudel,

- kogukonnakeskse politsei mudel,

- probleemipõhise politsei mudel,

- hübriidmudel.