Kui keegi, kel ei ole ligipääsu teadusandmebaasidele, soovib siiski erialase diskussiooniga kursis olla, siis millised võimalused tal selleks on? Välismaiste erialaorganisatsioonide kodulehed? Võimalik, aga need on sageli üsnagi mõne konkreetse riigi nägu ning väikese keeleruumi ja elanikkonnaga riigi lugejal ei pruugi sealt lihtne olla midagi välja sõeluda. Tegu on omamoodi “mänguga”, kus ülikoolide-teadlaste kvaliteeti hinnatakse publikatsioonide järgi. Tõsi, on ka mitmeid teisi kriteeriume, kuid asjakohaste kategooriatega publikatsioonidel on selge rõhuasetus. Minul on igatahes selline tunne, et teadmiste kättesaadavaks tegemine on üsna tagaplaanil. Mõni organisatsioon rõhutab, et oleks hea avaldada arvamusartikleid, teine nõuab raporteid, kolmas ühiskondlikus elus kaasalöömist, jne. Eks needki on asjakohased, kuid (värsked) teadmised ise on sageli “luku taga”.
Kirjeldatu on üheks põhjuseks-tõukejõuks nii siinsele kodulehele kui siinviidatud artiklile.

Kontekstiks:

Why would an academic project incentivised to produce scientific publications be repurposed to become a non-profit medical platform pursuing responsible innovation for social impact through disseminating affordable patient- and caregiver-led solutions for rare diseases? More broadly, how and why may an organisation repurpose itself towards a goal that it has no direct incentive to pursue?

Juhtumist:

To understand the reframing of organisational purpose towards responsible innovation (RI), we conducted an inductive, qualitative study of Patient Innovation, a non-profit medical platform comprised of academics and doctors. The organisation ‘aims to create a knowledge commons for patients and nonprofessional caregivers to share knowledge and disseminate innovative solutions to medical carerelated problems through an online platform’

Mis on vastutustundlik innovatsioon:

RI is broadly defined as ‘a collective commitment of care for the future through responsive stewardship of science and innovation in the present’ (Owen et al., 2013, p. 36). The idea is to prioritise the social and ethical aspects of innovation in terms of how they affect safety, health, privacy and related values in society.

Kuidas raamistada uued perspektiivid ja vanad ümber sõnastada? (NB! Freimingu-selgitused jätsin siit välja, et oleks põhjust artiklit otsida ja lugeda – see on vabalevis autorite poolt kättesaadavaks tehtud)

Rauch, M., & Ansari, S. (2021). From ‘Publish Or Perish’To Societal Impact: Organisational Repurposing Towards Responsible Innovation Through Creating A Medical Platform. Journal of Management Studies.