Turvalisus töökohal võiks huvitada kõiki organisatsiooni osalisi ja võib-olla huvitabki, kuid lihtsalt erineva sügavuse ja erinevates aspektides. Avalikes organisatsioonides on kõik töötajad, st riik omanikuna on abstraktsioon töökoha turvalisuse aspektist. Ometi jääb sageli mulje, et turvalisus on kui ühesuunaline tee, mis kehtib enamasti töötaja-ülemus(ametnik) suhtes ning mida ülemus(ametnik) ümber pöörata ei oska või ei soovi. St, ülemused(ametnikud) on ühest küljest “töötajad”, kes on samuti huvitet turvatundest töökohal ja teisalt on nad alluvatele-põhifunktsiooni esindajatele turvalisustunde konteksti kujundamisel keskseteks osalisteks. Covid19-kriis on selles tähenduses hästi tänuväärne, et võimendab ja võimaldab esile tõsta seni üsna perifeerseid nähtuseid. Tõsi, mõned neist nähtustest on tõsiste tagajärgedega paljudele töötajatele. Sestap siinviidatu oma koha leidiski. Organisatsiooniteooriad ja traditsiooniline motivatsioonisüsteem ei pruugi ebatraditsioonilises situatsioonis seniseid tulemusi (mis need üldse on?) pakkuda ja sestap saavad oma võimalused ka mitmed teised, nt mindfulness. Ja ikka siis, kui juhtidel-ametnikel on piisavalt uudishimu ja soovi otsida leevendusvõimalusi. Ei saa ju välistada, et sellised ülemused-ametnikud on kusagil olemas.

Kontekstiks:

COVID-19 has had adverse social, economic, and human consequences (International Labor Organization, 2020), causing anxiety, fear, and stress in individuals (Dryhurst et al., 2020).

Terviseriski olulisusest:

Health risk perceptions express how people perceive risks and are an essential component of protective behavior (Renner & Schupp, 2011). A person’s awareness of a disease like COVID-19 can affect their psychology and behaviors (Ruiz-Frutos et al., 2021; Trougakos et al., 2020).

Autorid seavad sihte:

[…]this research deals with the effect of perceived health risks on employees during this global health crisis, which is a black box that needs to be explored.

Mindfulness siinse teksti tähenduses:

Mindfulness is described as paying attention in a particular way, intentionally, at the moment, and nonjudgmentally (Brown & Ryan, 2003). During COVID-19, mindfulness has played a pivotal role in protecting people from mental health issues (Conversano et al., 2020) and has improved employee engagement in job tasks and JP (TonioloBarrios & Pitt, 2021).

Covid19 laialdane haare:

COVID-19 is a specific stressor with multifaceted concerns that affects society as a whole; it is not just a medical issue. When compared with stress encountered in our day-to-day lives or other high-risk workplaces, COVID-19 is unpredictable and causes employees to feel a sense of uncertainty and immense worry (Trougakos et al., 2020).

Lugemishuvi suurendamiseks mõned vihjed järeldustest:

Finally, this study extends our knowledge regarding the moderating role of mindfulness in the direct and indirect relationships between employees’ CV19PHR, PWSPs, burnout, and JP from an HRM perspective. […] Our results show that mindfulness moderates the direct positive impact of CV19PHR on employee burnout and the indirect effect of CV19PHR on JP through burnout. These results enrich the role of mindfulness in mitigating the positive impact of employee perceived health risks on burnout. The results also indicate that mindfulness moderates the negative effect of PWSPs on burnout and the indirect effect of PWSPs on JP through burnout.

Vu, T. V., Vo‐Thanh, T., Chi, H., Nguyen, N. P., Nguyen, D. V., & Zaman, M. The role of perceived workplace safety practices and mindfulness in maintaining calm in employees during times of crisisHuman Resource Management.