OK, siinviidatud artikkel on pigem ehk metoodika valdkonda kuuluv, kuid tõstan selle siiski esile, sest organisatsioonides puututakse kokku sarnaste küsimustega, st kuidas koguda adekvaatselt informatsiooni. Hoolimata süsteemse ülevaate puudumisest, jääb mulje, et esile pääsevad argumendid, kus valikuid-otsuseid õigustatakse nö parima praktikaga kusagilt mujalt või “neil on ka” vms. Ei ole aga kindel, kuivõrd eeskuju ja lahendatav probleem üldse seotud on. Sestap võiks andmete kogumine olla huvipakkuv kõigile, kes otsustamisega kokku puutuvad. Aga, kas on neid, kes ei puutu kokku?

“Sample selection is an integral part of systematic literature reviews and includes three steps: (a) the identification and (b) screening of potentially relevant research items and (c) a disclosure of the review sample. These three steps should be conducted in a way that ensures the overall sample selection adheres to three desired attributes: (a) structured, (b) transparent, and (c) comprehensive.”

Hiebl, M. R. (2021). Sample Selection in Systematic Literature Reviews of Management Research. Organizational Research Methods, 1094428120986851.