Paljude jaoks võib strateegilise juhtimise tähendus ja võimekused väheneda just turbulentsetel aegadel. Osaliselt võib ju mõista neid, kes küsivad midagi sellist: “Mis sellest strateegilisest juhtimisest kasu on, kui koroona kõik pea-peale keeras?”. Pandeemiaga, majanduskriiside, poliitiliste kriiside jms otsesed või kõrvalnähud võivad oluliselt mõjutada organisatsioonide võimalusi, kuid see kõik ei tähenda tingimata, et strateegilise juhtimise peaks prügikasti heitma. Paljude arvates tõuseb just turbulentsetel aegadel strateegilise juhtimise võimekus (või võimetus) esile. Sestap see vabalevis olev strateegilise juhtimise kirjanduse narratiivülevaade siin oma koha leidis.

Eesmärk:

The purpose of this article is to present a relatively little-known approach to strategic management and especially to indicate new research directions undertaken in the field of strategic management.

Kontekstist:

The period of intensive economic and technological change started at the end of the 20th century, known as the Third Industrial Revolution, shows its new face, which has already been named the Fourth Industrial Revolution. This idea, for which the term Industry 4.0 is used, assumes that manufacturing competitiveness can be ensured based on new technologies combined with the Internet (the so-called business networking). […] The reality of the Fifth Industrial Revolution implies that in the near future, chat-bots and cobots (collaborative robots) will substitute live people in performing many work processes, while blockchain and cryptocurrencies will completely change the functioning of the world of finance.

Uus-strateegiline juhtimine:

According to their assumptions, the key disciplines shaping neostrategic management are strategic entrepreneurship, spiritual management, behavior strategy and cognition, and strategy as practice.

Kafel, T., & Ziębicki, B. (2021) Dynamics of the evolution of the strategic management concept: From the planning school to the neostrategic approach. The Evolution of Strategic Management: Challenges in Theory and Business Practice, 7.