Siinviidatu võiks huvi pakkuda kõikidele inimestele, sest tegeleb sotsiaalsete süsteemide mõistmisega indiviidi identiteedi ja staatuse kaudu. Väga kasulik analüütiline tekst nii töölt-koju rutiinsel marsruudil liikuvale ja kollasele ajakirjandusele keskendujale kui organisatsiooniuurijatele.

Kontekstiks

“Individuals in organizations are members of groups nested at different levels, so they have choices about where to identify (Millward & Haslam, 2013; Va n Knippenberg & Van Schie, 2000) and where to contribute. Students are members of colleges within universities. Soldiers are members of battalions within brigades. Corporate employees are members of divisions within companies.” (Harush et al., 2022, p. 2)

Miks grupikuuluvustunne on oluline?

“Group identification matters. It predicts employee behaviors and organizational outcomes (Ashforth & Mael, 1989; Lee, Park, and Koo, 2015; Millward & Postmes, 2010).” (Harush et al., 2022, p. 2)

Eelistuste määratlemine võimaldab käitumist ennustada

“Separately, research on professional and organizational identities finds the precedence individuals give to one group membership over others can influence” (Harush et al., 2022, p. 2) […] “behavior (Hekman, Bigley, Steensma, and Hereford, 2009; Johnson, Morgeson, Ilgen, Meyer, and Lloyd, 2006). Thus, it is not just individual group identities that matter, but the pattern of identifications across groups, or the identity configuration, that results from employees’ choices about where to identify that matters.” (Harush et al., 2022, p. 3)

Staatuseeelistus võib piiritleda valikud:

“Status is “the prestige, respect, and esteem that a party has in the eyes of others” (Bendersky & Pai, 2018, p. 183). At a group level, status derives from intergroup comparisons reflecting the relative value or prestige of one social group versus another (Major et al., 2002; Tajfel & Turner, 1979).” (Harush et al., 2022, p. 3)

Uurimisküsimus:

“In sum, this research explores what shapes individuals’ identity configurations in organizations.” (Harush et al., 2022, p. 4)

Staatus erinevates gruppides ja identiteedi teisenemine:

“Since status varies between organizational subgroups and employees are simultaneously members of work groups at different organizational levels, status differences across subgroups may lead individuals to identify differently with various organizational groups, and therefore to different identity configurations.” (Harush et al., 2022, p. 5)

Lugemishuvi suurendamiseks:

“The studies found consistent links between organizational subgroup status and individuals’ identity configurations as well as the groups they chose to serve with citizenship behaviors. Subgroup status, as an enduring component of many organizations’ social structures, provides individuals with guidance about where to identify and where to direct discretionary efforts.” (Harush et al., 2022, p. 25)

Harush, R., Loewenstein, J., Klang, M., & Rubin, M. (2022). My Department or My Company? Group Status, Identity Configurations, and Citizenship Behaviors. Group & Organization Management, 1–36. https://doi.org/10.1177/10596011221121463