Proloog Steven Lukesi teksti juurde: tühjas ruumis seoseid ei teki

Kui keegi nii pika ja viljaka akadeemilise karjääri eelõhtul otsustab veel midagi arvata, siis oleks arukas seda lugeda ja selle üle mõelda. Steven Lukes on just üks sellistest teadlastest, kelle tekste ikka tasub uurida ja sestap see tekst siin oma koha leidis. Ja põhjust lugemiseks on piisavalt.

Selleks, et mõista olevikku, on vaja tunda minevikku:

Understanding where any given type of current theoretical work is going is, I argue, not possible without a serious study of its origins

Püha kolmainsus + 1

he conceptions of the early and most “classical” members of the sociological canon – the holy trinity of Marx, Durkheim, and Weber plus (I insist) Simmel. These conceptions are more or less abstract. The most abstract are the formal definitions.

Märksõnad sotsioloogia klassikute panuse iseloomustamiseks:

Durkheim used the language of anomie, integration, and regulation. Marx wrote of alienation, class struggle and commodity fetishism, Weber of status groups, legitimation and disenchantment, and Simmel’s universal forms included conflict, exchange, and hierarchy.

Kesksed aluspõhimõtted tuleks selgeks saada:

I have not even touched on other classical figures but the ideas of Durkheim, Marx, and Weber have from the beginning been developed, extended, refined, deepened, modified and adopted but also challenged and sometimes rejected.

Lukes, S. (2021). Sociology’s inescapable past. Journal of Classical Sociology. https://doi.org/10.1177/1468795X211024368