Kirjandusülevaate koostamine on loomulik ja möödapääsmatu ükskõik missuguse küsimusega tegelemiseks. Muidugi, igapäevasaginas kasutavad paljud meist dr Google abi, kuid kui eesmärgiks on veidi põhjalikum ülevaade ja arusaamine, siis tuleb kasutada asjakohasemaid vahendeid. Nii ongi see tekst kasulik kõikidele mõtlevatele inimestele, kuid erilist kasu saavad need, kes soovida uurimustööd teha. Seda hoolimata asjaolust, et kõnealune tekst on juhtimisvaldkonnast tõukuv.

Siin esitan vaid mõned vihjed lugemishuviks, kuid tekst on lühike ja põhjalik ning ainult vihjete lugemisest ei piisa.

Kontekstiks:

The most important criterion for publication in IJMR is that the manuscript offers a sound theoretical or conceptual contribution. In order to do this, the chosen methodological approach needs to be robust and analytical; demonstrating a robust and analytical approach keeps pushing us to think of best practices in order to undertake a literature review professionally.

Miks kirjandusülevaade võiks kasulik olla:

Literature reviews can identify a missing or neglected theme (Rowe, 2014), challenge taken-forgranted assumptions (Nadkarni et al., 2018), clarify constructs (Post et al., 2020), problematise a literature (Alvesson & Sandberg, 2020) and transfer theories from other disciplines (Breslin & Gatrell, 2020).

Kirjandusülevaate tüübid:

Täiendavad soovitused:

We suggest that the methodology development process should contribute to the various stages of scoping, linking and crystallising as interconnected components of the whole.

Fan, D., Breslin, D., Callahan, J. L., & Iszatt‐White, M. (2022). Advancing literature review methodology through rigour, generativity, scope and transparencyInternational Journal of Management Reviews.