Sotsiaalsed süsteemid on võimusuhete süsteemid, kus “tõde” selgub nö võitluses; see kujuneb ning kujunemise mehhanismid on erinevad. Organisatsioonid on üheks selliseks võitlusväljaks, kus võimusuhted on väga mitmetahulised. Ressursisõltuvuslikkus on ilmselt üks tuntumaid suhete süsteeme organisatsioonis, kuid sageli alatähtsustatud oma võimalike kõrvalmõjude tähenduses. Seetõttu on siinviidatud artikkel väga oluline ja tegelikuks siia riputamise põhjuseks ongi võimusuhete käsitlemine, millest (Eesti) avalikes organisatsioonides sageli üle või mööda vaadatakse. Nii vähemalt tundub. Loodan, et eksin.

Autorid märgivad võimusuhete asümmeetriat järgmiselt:

Sexual harassment results from asymmetrical power relationships (McLaughlin et al., 2012; Wilson & Thompson, 2001; Wright & Bean, 1993). Power differentials create opportunities for harassers to engage in inappropriate exchanges with their targets. Therefore, to understand and remedy sexual harassment, one must understand the bases of power upon which harassers draw (Popovich & Warren, 2010; Stringer et al., 1990).

Autorid sõnastavad uurimisküsimuseks:

How do boundary spanners experience sexual harassment in the context of efforts to mitigate organizational resource dependencies?

Kokkuvõttes märgivad autorid:

This study brings together RD theory and research on sexual harassment. By examining fundraisers’ experiences of sexual harassment by donors, we contribute to RD research by exposing important unintended consequences of RD mitigation strategies and the mechanisms – professional norms, organizational support or exploitation, and social position differentials – that enable those consequences. Identifying such unintended consequences and perverse incentives is paramount to comprehensive theorization, effective organizational strategy, and the achievement of diversity and social equity efforts.

Siinne artikkel on tõsine kandidaat organisatsioone puudutava seminari kohustuslikuks tekstiks.

Beaton, E. E., LePere-Schloop, M., & Smith, R. (2021). “Whatever it Takes”: Sexual Harassment in the Context of Resource Dependence. Journal of Public Administration Research and Theory.