NPMid olid ajastule kohased ja neid kritiseerida ei ole mõtet. Samas ei ole põhjust ka eitada NPM reformide puuduseid ja (soovimatuid) tagajärgi. Nüüd on silmapiiril uued reformid (tegelikult mitte enam nii uued) ja on võimalus neid mõista deskriptiivselt, mitte preskriptiivselt. Ja, mõistagi, õppida seda, mida NPM õpetas. Praegu aga on rõhutus professionalismil ja see võiks olla heaks põhjuseks paljude professioonide esindajatele, et oleks aeg professiooni arendamise retoorikalt liikuda praktiliste arenguks keskkonda loovate aspektide juurde.

Peatükk on vabalevis.

Kontekstiks:

“In these reforms, professionals’ responses and practical understanding of collaborative relation management have become increasingly crucial (Anteby et al. 2016). By providing opportunities for professional subjects to organize their collaboration independently based on their own expertise (Noordegraaf 2020), such reforms set out to strengthen local professionalism, thereby making public services sensitive to citizen needs (Bringselius 2019).” (Rolandsson, 2022, p. 52)

Peatüki eesmärk.

“this chapter examines how a specific group of officialsSwedish police officers—conceive of themselves and their conduct of work during the post-NPM reform. More precisely, it considers how they view their ability to act independently as knowledgeable subjects (Wain 1996) in the collaborative arrangements resulting from the Swedish police reform initiated in 2015.” (Rolandsson, 2022, p. 52)

Rootsi 2015. a politseireform on saanud palju tähelepanu. Meedias on reform leidnud palju pooldajaid aga ka vastaseid. Nüanssidesse laskumata võib ühe suurima kriitikana meenutada ehmatust, et esimest korda väga pika aja jooksul tehti reform jõuga, st paljude rootsi autorite arvates jäi kaasamine tagasihoidlikuks ja seetõttu sai reform kuulda ka politseinike valjuhäälset kriitikat. Aga see kõik on ajalugu.

“As mentioned above, the 2015 Swedish Police reform established a single national police authority, that is, a centralized management structure to replace the former 21 regional police authorities (cf. Christensen & Laegreid 2011; Björk 2021). However, the reform also introduced new forms of crossorganizational collaborations involving other local actors with the purpose of strengthening the ability of the police to respond to local needs and work ‘closer to the citizens’ (cf. Larsson & Lundgren-Sørli 2018; Statskontoret 2018).” (Rolandsson, 2022, p. 54)

Eesti suunalt vaadates jätab hea mulje politseireformijate analüütilisus; et püüti varasemaid puudujääke ületada.

“By providing local police officers with opportunities to organize collaboration across organizational boundaries independently and in accordance with their own experience and expertise (Anteby et al. 2016; Noordegraaf 2020), the reform set out to strengthen local professionalism and thereby make the police more sensitive to local needs (Bringselius 2019). These measures were intended to move the police closer to the citizens.” (Rolandsson, 2022, p. 65)

Lugemishuvi suurendamiseks:

“Despite the increasingly centralized police authority urging them to align with the new organizations, the police officers attempt to act on their own judgement in relation to a variety of local demands for collaboration, suggesting that these partners also influence the conduct of local police work to some extent.” (Rolandsson, 2022, p. 66) […] “Noting how the Swedish police reform is applied by individual officers, the study identifies two types of strategizing subjects.” (Rolandsson, 2022, p. 66) […] “cynical police subjects” (Rolandsson, 2022, p. 66) […] “pragmatic police subjects” (Rolandsson, 2022, p. 66)

Rolandsson, B. (2022). Swedish Police Reform and the Emergence of New Police Subjectivities. In Transforming Subjectivities. Routledge.