Jätkusuutlikkusest ja säästlikust arengust rääkimata jätmine ei ole hea idee ja rääkimine ka ei tundu olevat hea idee, sest paljud on isikliku eelhäälestusega ja selliselt on asjalik arutlus edasi lükatud.
Kirjandusülevaade on vist küll üks selliseid, mis kedagi ei peaks külmaks jätma. Pealegi ütlevad autorid oma uuringu praktilise väärtuse kohta muuhulgas:

In practical terms, we believe our research helps improve green workplace behaviors. Concretely, managers will find this article relevant and useful because it will help them determine which behavior is most appropriate in a given organizational context.

Aga mida nad üldse tegid?

Our review is the first to focus on measurement tools (e.g., scale and items) by providing specific tendencies and information about the nature of the scale, the redundancy of the measures and the type of employee surveyed. More specifically, our study is the first to focus exclusively on green workplace behaviors by studying such behaviors according to specific parameters rather than by reference to practices (To, Lam, & Lai, 2015) or attitudes (e.g., de Groot & Steg, 2008).

Francoeur, V., Paillé, P., Yuriev, A., & Boiral, O. (2021). The Measurement of Green Workplace Behaviors: A Systematic Review. Organization & Environment, 34(1), 18–42. https://doi.org/10.1177/1086026619837125