Siinviidatu on peatükk raamatust Project Management, mis küll võib hinna tähenduses kallis tunduda, kuid organisatsioonihuvilised võiksid siiski soetamist-lugemist kaaluda. Endiselt mõnevõrra üllatav on tõsiasi, et paljudes avalikes organisatsioonides ning inimeste igapäevaelus on n-ö projektmõtlemine ja praktikad sageli üsna tagaplaanil. Tihti väljendub see muuhulgas nt kriitiliste ressursside, eesmärkide ja ajalimiidi hägususes või lausa tähelepanuta jätmises. Siinviidatud raamatu võiks läbi lugeda kaanest kaaneni, kuid viitan siiski vaid organisatsiooni disainiga spetsiifilisemalt seotud peatükki.

Organisatsiooni struktuuri tähendus siinses tekstis, kontekstiks:

“In addition, it is a visual representation of an organization to describe the roles and responsibilities of the employee and the decision-making hierarchy across the organization.” (Thakkar, 2022, p. 28)

Kvaliteetse organisatsioonidisaini eelised, sh nt:

“The key advantages of a well-designed organizational structure are listed below.” (Thakkar, 2022, p. 29) 1. The company’s success largely depends upon the flow of information. The organization structure helps the individuals and departments better coordinate their efforts.” (Thakkar, 2022, p. 29)

Organisatsioonistruktuur ja efektiivsus on paljude arvates seotud ning muuhulgas näiteks aitab asjakohane disain vältida n-ö tühja tööd:

“It reduces the possibility of “runarounds.” A runaround happens under a lack of clarity on roles and responsibilities. Therefore, the project manager should ensure the progress of activities without any runarounds.” (Thakkar, 2022, p. 30)

Projektorganisatsiooni struktuurist:

“The project manager executes full power in determining the priorities, use of resources, and selecting team members for the project. All members of the project team are directly responsible to the project manager. Once the project is completed, the resources are utilized for another project.” (Thakkar, 2022, p. 32)

Vähem juhtimist:

“The removal of management layers can foster faster decision-making and reduce administrative costs. Employees can experience an increase in power and develop greater courage. Using a group-based structure, employees usually solve problems without consulting experts, which reduces the time required to complete the actions.” (Thakkar, 2022, p. 42)

Esimene samm otsustamisel:

“It may seem obvious, but the first step in determining the decision is to find the decision. In other words, we have to choose and define the type of decision we should take, how to change our work process, or improve our product or service.” (Thakkar, 2022, p. 43)

Tekstis rõhutatakse läbivalt alternatiivide otsimist ning nende vahel valimist:

“Once we have analyzed the information, we must develop different options regarding the decision we should make. Therefore, it helps to know about alternatives and their evaluation.” (Thakkar, 2022, p. 43)

Lugemishuvi suurendamiseks:

“Key characteristics of organizational structure are: easy, accountability and continuity, delegation of authority, the use of the executive body, clear authority line. […] Team-based lateral organization structure is one of the newest forms of business organization. The lateral structure based on a team is an organizational table that groups the same level of employee groups as teams for maintaining specific job functions.” (Thakkar, 2022, p. 50)

Thakkar, J. J. (2022). Project Organization. In J. J. Thakkar (Ed.), Project Management: Strategic and Operational Planning (pp. 27–52). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-15-3695-3_2