Kui raamatuid osta-lugeda ei ole aega, siis siit saab lugeda Kai Wortmann’i selgitavat-arendavat esseed post-kriitilisest pedagoogikast.
Pedagoogika tähendab nii õppetööga seotud praktikaid kui teadust selle kohta. Post-kriitiline pedagoogika tõstab esile siin soovitatud raamatus rõhutatud jaatavat suhtumist õpitava objekti osas (s.o uurimisane keskne õppimine – õpetaja ja õppija on mõlemad õppijad, kuigi võivad olla erinevatel sügavustel uurimisaine kohta teadmiste omandamisel (vt näiteid siit – õppimine juhtimise kohta, mitte juhtimist; strateegiate kohta, mitte strateegiaid, jne). Siit ilmutab ennast ka post-kriitilise pedagoogika erinevus. Kui kriitiline pedagoogika keskendub näiteks õppijate erinevuste rõhutamisele, siis post-kriitiline asetab kõik võrdsesse positsiooni, sest uurimisaine on see, mis ühendab kõiki õppijaid ja õpetajat võrselt.

Wortmann, K. (2020) Drawing Distinctions: What is Post-Critical Pedagogy?.