Eestis elades võib meelest minna, et policing on midagi sellist, millel on ühiskondlikule elule suur mõju ja sestap on tegemist valdkonnaga, mida oleks arukas arendada riigi(kultuuri)spetsiifiliselt. Siinviidatu on mõeldud turvalisushuvilistele, kes soovivad mõista arenenud riikides toimunud ja toimuvaid teisenemisi policingus.
Siinviidatus on peidus veel üks politsei arengu ja ühiskonna turvalisuse aspektis oluline põhimõte: keerustuvas maailmas piiratud ressursside tingimustes tegutsedes, peab politsei suutma arusaadavalt avada turvalisust puudutavaid aspekte, mitte statistika esitamise, vaid policingu variatsioonide kaudu. Kui osalised erilaadilise käitumise aspekte ja seoseid ei mõista, siis … on nagu on ja kõik tulemused-tagajärjed juhtuvad ning pahandamiseks ei ole põhjust.

Kontekstiks:

In many countries, the police are undergoing a process of digitalization and professionalization, with repeated demands that police work should be knowledge based and that the police need specialized skills to investigate a broadening range of crime categories (Weston et al. 2020).

Artikli ambitsioon:

Drawing on research in Norway, this article focuses on the nature and implications of where the proactive and reactive aspects of policing activities increasingly overlap.

Proaktiivne ja reaktiivne kohtuvad …

The idea of core police work has changed substantially over the last decades, and the distinction between proactive and reactive policing has gradually merged because of the cost-sensitive environment of policing (Flyghed 2000; Brodeur 2010). Proactivity is central, for instance, in an intelligence-led approach (James 2013; Sanders et al. 2015; Sheptycki 2017). […] Preventive/proactive and investigative/reactive policing are still viewed as fundamentally different and separate activities by the police and are in most countries regulated by different legislation and by separate police and prosecution agencies.

He-hee, selgubki, et politsei on professioon! (on küll kummaline (aga mitte vale!), et professioonist-professionaliseerumisest räägitakse artiklis ilma M. Noordegraafi tekstidele viitamata ning viiteaparatuur on … üle kümne aasta vana! Vahepeal on toimunud aga mõndagi …)

A profession is a knowledge-based occupation that is acquired through education, occupational practice and experience, consisting of technical and tacit knowledge (Evetts et al. 2006).

Vanad tööriistad ei pruugi aidata:

many of the new responsibilities assigned to the police cannot be dealt with by traditional ways of policing.

Binaarsustest lugemishuvi suurendamiseks:

The discourse on policing is typically built around sets of binary distinctions: proactive versus reactive, enforcement versus engagement, generalist versus specialist, high versus low policing, uniformed versus plain clothes officers, crime focused versus non-crime focused and police-centred versus partnership-based. In this article, we have offered a more nuanced, empirically grounded analysis showing how these binary distinctions are much more ambiguous and complex than is often acknowledged in the literature.

Johanne Yttri Dahl, Nicholas R Fyfe, Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus, Paul Larsson, Pernille Erichsen Skjevrak, Siv Rebekka Runhovde, Annette Vestby. (2021) Old, New, Borrowed and Blue – Shifts In Modern Policing. The British Journal of Criminology