Politsei on demokraatlikus ühiskonnas enamasti vist kantud positiivsest eetosest. Siiski on paljudes riikides just viimasel kümnendil tõusetunud küsimused politseinike professionaalsusest traditsiooniliste politseifunktsioonide täitmisel (nt ennetuspraktikad, süütegude menetlemine, sündmuste lahendamine, jms). Lisaks ilmub ikka sagemini avalikkuse ette olukordi, kus kahtluse alla on seatud politseinike objektiivsus. Arusaadav, et objektiivsus on iseenesest saavutamatu, kuid siin mõeldakse ilmselt eeskätt kallutatud suhtumist, eelarvamusi, jms. Ja siis tõusetuvad mõnigi kord küsimused politseinike koolitamisest. Ka siinses voos võib leida vihjeid politseikoolituse võimalike negatiivsete mõjude kohta (nt siit). Siinviidatu võiks huvi pakkuda lisaks politseiharidusega puutumuses olevatele asjameestele ka haridusest ning organisatsioonidest üldiselt huvitatutele.

Kontekstiks:

The prevailing view has been that there is a strong correspondence between a person’s attitude and behaviour (e.g. Garner 2005; Myers 2013; Robinson and Chandek 2000) and that an individual’s behaviour is consistent with their attitudes. However, research has found that discrepancies between attitudes and behaviours may occur (e.g. Myers 2013) and that expressed attitudes may change over time (e.g. Garner 2005).

Uuringust:

The present pre- posttest study examines attitudinal changes related to offenders among police recruits of a Portuguese Police Force after police training. We also aim to understand which sociodemographic and personality variables impact recruits’ attitudes towards offenders.

Politseinike suhtumine õiguserikkujatesse:

Different studies also have concluded that compared to other groups, police officers hold less favourable attitudes towards offenders’ rehabilitation (e.g. Chen and Einat 2015; Terpstra and Kort 2016).

Vastus “So, what” – küsimusele:

Examining police officers’ attitudes is crucial since attitudes might influence how police officers interact with offenders and respond to criminal incidents (e.g. Melvin et al. 1985; Robinson and Chandek 2000).

Lugemishuviks:

The results revealed that police recruits changed their attitudes towards offenders during their police training program in a negative direction, holding slightly more negative attitudes at the end of the training.

Cunha, O., Carvalho, F., de Castro Rodrigues, A., Cruz, A. R., & Gonçalves, R. A. (2021). Attitudes of Police Recruits Towards Offenders: the Impact of the Police Training on Attitudinal Change. Journal of Police and Criminal Psychology, 1-11.