Politsei prioriteedid ei ole midagi enne ega etteantut, midagi “olemuslikku”. Tõsi, kaasaegne politsei on ikka olnud seotud turvalisusega ühiskonnas, kuid see on liiga üldine, kuigi paljudele ehk mugav seisukoht. Eestikeelses ruumis ei ole politsei prioriteetide üle suurt arutelu märgata või siis ei ole see lihtsalt minuni jõudnud. Paljudes riikides on politsei eesmärgid ja nendeni liikumise teed sageli avaliku arutelu objektiks. Sealjuures on arutlused argumendi, mitte arvamusekesksed. Siinviidatu on BBC Radio 4 raadiosaade, mis sel korral keskendus politsei prioriteetidele. Saade võiks huvi pakkuda kõikidele politseinikele, politseiharidusega puutumuses olijatele aga ka poliitikakujundajatele.

BBC Radio 4: The Priorities of the Police