Siinse artikli üks järeldustest tuletas meelde ühe endise politseijuhi naljaga öeldud, kuid tõsise sisuga soovitust, mis kõlas umbes nii: “Kui soovid kusagil piirkonnas kuritegevust vähendada, siis võta sealt konstaabel ära.” Alltekst sellel soovitusel oli lihtne: kui teatamisvõimalusi vähendada, siis teatataksegi vähem, mis aga ei tähenda vähem kuritegevust.

Siinviidatud artiklis aga tegelevad autorid küsimusega, et politsei kohaloleku vähenemine ei pea tingimata tähendama kuritegevuse suurenemist. Vähemalt statistiliselt. Tuleb aga meeles pidada, et tegemist on kvantitatiivse analüüsida, st siin me ei näe põhjuseid, vaid statistilisi seoseid. Artikkel sisaldab aga väärtuslikku infot ja on politseihuvilistele igal juhul kasulik lugemisvara.

This study addresses selected aspects of this problem using data from a U.S. city that experienced substantial reductions in proactive policing activity across a large area.

Autorid soovitavad muuhulgas:

The significance of these findings is twofold. First, the study provides tenta- tive insight into minimum proactivity levels necessary to control crime in HS locations, expressed as activity rates per day or per crime. […] At the same time, they also suggest that there are minimum, threshold levels of proactivity needed to keep crime from rising even in lower risk areas.

Koper, C. S., Wu, X., & Lum, C. (2021). Calibrating Police Activity Across Hot Spot and Non-Hot Spot Areas. Police Quarterly. https://doi.org/10.1177/1098611121995809