Kriisidel on võimekus esile kutsuda uusi kriise, võimestada vanu kriise aga ka tõugata positiivseid ja hangunud arenguid. Viimaste hulka liigitan ka digivõimaluste kasutamise haridussüsteemis. N-ö printerikeskne ehk paberist lähtuv mõtteviis ja traditsioonilise pedagoogika-didaktika domineerimine ei jätagi palju ruumi improvisatsiooniks. Kui ka õppija eelistab näost-näkku koolitusi valdkondades, kus veebiõpe pakuks suuremaid võimalusi mõistmise ja omandamise aspektist, siis on veel keerulisem. Koroonakriis andis tõuke veebiõppe kasutamiseks ning see tõuge on võimas, kuid vähemalt sama võimas tundub olevat tõmme tagasi endistele radadele.

Siinviidatu on vabalevis olev tekst politseihariduse valdkonnast ning puudutab põimõppe (blended learning) võimalusi politseihariduses. Oma koha leidis see tekst peamiselt põhjusel, et politseihariduse valdkonnas ei ole just väga palju kaasaegseid haridustrende puudutavaid uuringuid. Põhjuseid selleks … võib oletada, kuid see ei vii kaugele. Võimalik, et seda võiks uurida.

Kontekstiks:

The move from focusing on traditional ‘training’ that emphasised military style drill, the memorisation of police powers and procedures, and the learning from field tutors on the job (Wood & Tong, 2009) to highlighting the need for ‘education’ which enables officers to face complex challenges of contemporary policing, has been slow but sure in coming.

Erinevate õpivormide tõhusus … ei ole sageli õpivormiga suurt seotud

More recent efforts to evaluate specific police training delivered online have either found little significant difference between outcomes for online training as compared to classroom training (Anderle, 2018) or focused more on effectiveness of the content rather than the delivery method of the training (for e.g. Drew et al., 2021).

Uurimisküsimus:

Thus, the key research question identified was: How does BL compare with traditional face-to-face learning and online learning?

Põimõppe tähendus siin artiklis:

Amongst the many definitions for ‘blended learning’ (BL), we have adopted Staker and Horn’s (2012, p. 3) version of BL which refers to ‘a formal education programme in which a student learns at least in part through online delivery of content and instruction with some element of student control over time, place, path and/or pace; and at least in part at a supervised brick-and-mortar location away from home.’

Põimõppe arhitektuur:

Lugemishuvi suurendamiseks:

Firstly, it is possible that students might prefer face-to-face over BL and this would affect their satisfaction with BL methods and their evaluation of the BL programme. However, evidence indicates that there is more learning gain over a longer period within a BL environment, perhaps because students can revisit online materials numerous times, if necessary, to consolidate learning over time.

Belur, J., Glasspoole-Bird, H., Bentall, C., & Laufs, J. (2022). What do we know about blended learning to inform police education? A rapid evidence assessment. Police Practice and Research, 1-21.