PESTEL on tuntud analüüsivahend, kuid viimastel aastatel ei ole minu voogu sattunud palju uuringuid, kus seda vahendit kasutatakse. Tõsi, PESTEL ei ole ka minu uurimisfookuses kunagi olnud. Siiski, strateegilise juhtimise valdkonnas tuntud väliskeskkonna analüüsimudel on juhtimiskirjanduses palju kajastust saanud ja siinviidatu värske ja organisatsioonide ning üksikisikute saatust puudutava valdkonda haarav võiks kasulikku pakkuda avarale lugejaskonnale alates organisatsioonihuvilistest kuni uurimustööga algust tegevate tudengiteni.

Kontekstiks:

“The architectural, engineering and construction (AEC) project organization is notorious for poor mental health among project management practitioners (PMPs) due to inherent project management activities that require management of multiple projects concurrently, engagement with various stakeholders and coordinating multiple contractors within stringent time, budget and standards (Pinto, 2014; Zika-Viktorsson et al., 2006).” (Tijani et al., 2022, p. 1)

Autorid sõnastavad uurimisküsimuse:

“What are the relationships between external environmental factors: political factors, economic factors, social factors, technological factors, environmental factors and legal factors and mental health management indicators in AEC project organizations?” (Tijani et al., 2022, p. 3)

Institutsiooniteooria – makroteooria:

“Institutional theory is a macro theory of organization-environment that emerged from the work of DiMaggio and Powell (1983) and explained the impact of institutions on the behaviour of organizations.” (Tijani et al., 2022, p. 3)

PESTEL – väliskeskkonna analüüsivahend:

“The consequence of this pressure is manifested in the mental health of project teams that constitute human resources components of construction projects. Based on this perspective, this study examined political, economic, social, technological, environmental and legal (PESTEL) factors. PESTEL analysis is a strategic management technique used as an external analysis tool when conducting market research in business but is also used by organizations to manage different projects strategically.” (Tijani et al., 2022, p. 4)

Metodoloogia:

“The research question and hypotheses indicate that this study aims to discover relationships between seven variables (i.e. political, economic, social, technological, environmental, legal, and mental health management indicators). A deductive approach was selected for a robust design that included existing organizational theory and new empirical evidence.” (Tijani et al., 2022, p. 8)

Lugemishuvi suurendamiseks:

“All the external environmental factors positively impact mental health management indicators, except pollical factors. This means it is paramount to pay cognizance to the external environment factors when intended to promote positive mental health among PMPs.” (Tijani et al., 2022, p. 21)

Tijani, B., Jin, X.-H., & Osei-Kyei, R. (2022). PESTEL analysis of mental health management of project management practitioners (PMPs) in architecture, engineering and construction (AEC) project organization. Smart and Sustainable Built Environment, ahead-of-print(ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/SASBE-04-2022-0074