Siinviidatu on vabalevis olev ja teadmiste omandamisele orienteeritud. Oma koha leidis see aga põhjusel, et kuigi on hästi lihtne ja pigem referatiivne, siis edastab üsna selgelt sõnumi: teadmiste omandamine on sõltuvusest kasutatavate õpitehnikatega. Enamgi, erinevate valdkondade teadmiste omandamiseks oleks kasulik mõtestada ning kasutada asjakohaseid õpitehnikaid. Peamiselt pälvis see tekst siin tähelepanu põhjusel, et minuni jõudvad igapäevapraktikad kõrgkoolidest ja gümnaasiumist kinnitavad üsna ühemõtteliselt: teadmiste omandamisel õpitehnikatele suurt tähelepanu ei pöörata.

Kontekstiks:

Basically, the teaching-learning process takes two to become successful – the teacher and the learner.

Õpistiil:

Generally, learning style is defined as the way a student uses all necessities in order to absorb difficult brain information that the brain processes.

Õpistiili eelistuste seosed omandatavate pädevustega:

The Venn diagram shows the correlation of the theories and models used in this study. As the foundation and support, the learning paradigms constructivists’ theory of learning and cognitivists’ theory of learning are placed on both sides of the Dunn and Dunn Model. The Dunn and Dunn learning style preferences model consists of five important elements namely: 1) Environmental; 2) Emotional; 3) Sociological; 4) Physiological; 5) Psychological and these elements are placed on the middle of the learning theories.

Vihje lugemishuvi suurendamiseks:

The over-all predominant learning style preference of the respondents is Sociological preference. Their predominant preference in the sub elements are light for Environmental; responsibility for Emotional; authority for Sociological; intake for Physiological; and Global for Psychological.

M Jimenez, M., T Tolentino, F., B Locsin, I. M., M Pidlaoan, M. C., & Gepila Jr, E. C. (2022). Learning Style Preferences and their Relationship to Linguistic Competence. European Online Journal of Natural and Social Sciences: Proceedings, 11(1 (s)), pp-324.