Mitmes mõttes tähelepanu vääriv artikkel. Kõigepealt üks tähelepanek, mida tekstis otseselt ei väljendata, kuid mis ometi on just nurjatute probleemide teadvustamise ajastul väga oluline ja mida kriitilise teooria valdkonnas üsna ühemõtteliselt on rõhutatud: tööriistakast on sobimatu metafoor, sest eeldab mingi “kasti” olemasolu ja “valmis” tööriistu, kuid ei kasti ega tööriistu ei ole nurjatute probleemide puhul. Sestap on siinviidatud artikli üks oluline sõnum-küsimus väga väärtuslik: kuidas “tööriistu” luuakse.

Autorid seavad eesmärgiks:

In this paper, we investigate how making a custom-built strategy tool de novo can help managers to explore, strategize, and cope with wicked problems.

Artiklis esitatakse üks huvitav kokkuvõttev joonis.

Paralleelselt on põhjust rõõmustada, et probleemide mõtestamine ka politseivaldkonnas tähelepanu saamas (vt nt siit), kuigi võrreldes poliitikateaduste või organisatsioonide valdkonnaga, on politseivaldkond mõned sammud maha jäänud.

Burke, G. T., & Wolf, C. (2021). The process affordances of strategy toolmaking when addressing wicked problems. Journal of Management Studies.