Hea, et organisatsioonide ja hariduse valdkonnad kohtuvad kriitilis-konstruktiivsel viisil. Kuna artikkel on vabalevis, siis pikka kommentaari ja refereeringuid ei ole tarvis.
Midagi siiski kohaliku konteksti avamiseks. Neoliberaalsest (ülikooli) perspektiivist võib aru saada, miks ülikoole organisatsioonidena ja seal töötavaid inimesi hinnatakse nii nagu hinnatakse, kuid keerulisem on aru saada sellest, miks sageli hoidutakse tunnistamast ilmseid vajakajäämisi.
Siin ainult ultralühipilk: erilise keeleruumiga väikeriigi ülikooli riigisisene hindamine võrdluses suurte (universaalse) keeleruumiga riikide ülikoolidega juhatab vähemalt teatud ulatuses paratamatult pigem olukorda, kus raskuspunkt liigub eestikeelselt teadmuselt rahvusvaheliste tabelikohtade kasuks. Indiviidi perspektiivist võib olla siis loomulik, et õpetlase tööd hinnatakse avaldatud publikatsioonide ja arvamusartiklite põhjal. Esimene peaks peegeldama akadeemilist usaldusväärsust ja teine on peamiselt turunduslik-sotsiaalne element. Aga kuidas usaldusväärne (mitte-eestikeelne) teadmine saab kättesaadavaks eestikeelsele võimalikule huvilisele? Missugused adekvaatsed võimalused on tööle-koju liikuval inimesel kuulata-vaadata-mõelda eesti keeles arengutest mingites spetsiifilistes valdkondades? Siin mõtlen ainult meie enda teadlaste “toodangut” ning see raskestihoomatav muu teaduskirjandus jääb edaspidiste mõttekäikude jaoks. Kui vähemalt osaliselt möönda, et inimene ei ole ratsionaalne toimija, siis ei ole vist tõsiseltvõetav arvata, et õhtult töölt naasnu hakkab surfama teadusandmebaasides (millele tal puudub ligipääs, sest teadus on luku taga) või et üksikud arvamusartiklid võimaldaksid vahendada neid elegantseid ja sisukaid mõttekäike-diskussioone, mis võõrkeelselt publitseeritud. Aga nüüd artikli juurde.

Kontekstiks:

We, the three authors of this paper, are academics in different organizational positions and life stages. We share the sensation that our academic identities cannot escape places although our work in neoliberal universities appears to be placeless. […] Our collaborative inquiry helps highlight different forms in which identities are constructed: as progressing, as staying afloat, and as retaining purpose.

Märksõnad neoliberalismist:

It is well established that in contemporary universities neoliberalism reigns, jobs are precarious, and work is meticulously controlled, and that this has profound effects on academic identities […] Neoliberalism refers to a political doctrine and form of government premised on the universaliza- tion of social relations based on the “free” market. A competitive ethos has taken over the univer- sity (Kallio et al., 2016) and academic work is controlled and evaluated in narrow ways (Sousa et al., 2010). Ashcraft (2017: 37) provokes us by saying that “you bustle among the tenants and habitats of a Neoliberal U whose projects include an increasingly neoliberal you.” Managerialist and marketized policies and practices make the “neoliberal us” work more and they force us to manage (for) ourselves.

Millega artiklis tegeletakse?

We ask the question: how and why does a sense of place influence construction of academic identities in the neoliberal university? We explore how identities are related to places and social groups and how they are in flux; how we are differently positioned to take up opportunities in the neoliberal university; and how we can raise our voices together to question the status quo.

Mõned järeldused:

First, we have shown that while academic identities today are put into motion by the neoliberal regime, they are constructed through mundane constellations of places and social entities. […] Second, we have elucidated how academic identities in the neoliberal university are characterized by restlessness and how academics use place and time to find meaning for themselves and their work. […] We argue that place is crucial for making sense of how academic identities are constructed today. […] Specifically, we argue that places, social entities, and temporalities intertwine as sources of identity. For understanding academic identities it is useful to focus on how layers of place (spaces such as city neighborhoods, buildings and workspaces that are made meaningful by people) intertwine with social aspects of identity (such as academia, university, department, research group, and research collaborations) and different temporal orientations (past, present, and future).

Nordbäck, E., Hakonen, M., & Tienari, J. (2021). Academic identities and sense of place: A collaborative autoethnography in the neoliberal university. Management Learning. https://doi.org/10.1177/13505076211006543