Ebakindlad olud sunnivad panustama mitmesse valdkonda korraga. Paljud inimesed otsivad lisaks põhitöökohale täiendavaid võimalusi sissetulekuks või siis kindlustust võimaliku töökaotuse korral. Ühiskonnas üldisemalt ja kitsamalt majanduses toimuvad muudatused kujundavad nii era kui avaliku sektori organisatsioonide käitumist. Ilmselt oleks asjakohane tõdeda, et keegi ei saa midagi lubada nendes küsimustes, mis puudutab töökohti või sissetulekut. Organisatsioonid on küll üksiku töötajaga võrreldes tugevamal positsioonil töösuhetes, kuid individuaalse (ja perekondliku) heaolu eest vastutab igaüks ise. Olgugi, et riigi sotsiaalsüsteemis on mitmeid vahendeid aitamaks hättasattunut, on need vahendid kasutamiseks siiski peamiselt tõelise häda korral. Veenvalt on näidatud, et need organisatsioonid, mis suhtuvad mõistvalt töötaja mitme-positsiooni pidamisse on sageli edukamad näiteks nii töötajate voolavuse või organisatsiooni arengu seisukohast. Sageli on just avalikud organisatsioonid need, kus püütakse põlistada töötajaid ühele organisatsioonile, kuigi organisatsioon ise ei suuda tagada töötajale tema tööd isegi olukorras, kus töötaja täidab oma tööülesandeid ka tööandja arvates hästi.
Nendel põhjustel on siinne artikkel ehk huvitav lugeda eeskätt avalike organisatsioonide juhtidele, et mõista töötajate käitumismotivatsioone ning seeläbi kujundada organisatsiooniline keskkond, kus oleks töösuhetes lootust win-win lahendustele.

Kontekstiks:

I’m primarily a novelist and a writer, and then I also teach creative writing [and] I occasionally review books. – occasional reviewer for the LA Times Book review

I freelance as a book reviewer, and sometimes a general feature writer, I also teach as an adjunct professor. – occasional reviewer for The New York Times and NPR

Scholars have examined the combining of work roles as instances of “portfolio careers” (Bridgstock, 2005; Throsby & Zednik, 2011), “polyoccupationalism” (Henaut & Lena, 2019), and “plural careerism” (Caza et al., 2018). Such work has advanced our understanding of the factors that prompt individuals to combine multiple jobs, and the consequences of doing so.

Autori ambitsioon:

I offer an interpretivist perspective on the experience of those who perform multiple work roles. […] I analyze individuals who hold multiple jobs—more specifically, those who have expanded their work portfolio to include additional roles 2(i.e., occupational generalists).

Keskne väide:

I argue that as individuals carry out the tasks of one work role, other work roles may impinge on their work performance, creating an occupational dilemma. And dealing with dilemmas of this type imposes a burden of dilemma work: a form of problem-solving wherein workers attempt to rationalize their professional practices to overcome conflicts that arise from occupying multiple work roles.

Dilemma tähendusest:

A dilemma is a situation where one must choose between two options, neither of which is particularly desirable or advantageous. […] Dilemma work is more than merely choosing between two or more undesirable options. Rather, it is a form of problem-solving, because its mechanics involve individuals creatively recombining the identities and values associated with their multiple work roles.

Peamine järeldus:

A key finding of the study is that combining multiple roles is itself a source of work dilemmas for critics. From this, it follows that we cannot predict what dilemmas might arise from looking at the technical competencies of the work roles in themselves. Instead, we must attend to the lived experience of those who carry them out. I find that the nature of the dilemma itself points the way to its solution.

Seda, missuguseid tehnikaid kasutatakse dilemma lahendamisel, tuleb lugeda artiklist. 🙂

Lõpetuseks:

As work becomes increasingly casualized, workers are facing increasing pressure and incentive to broaden their skills and even combine multiple work roles to earn a living […] I identified three distinct ways in which respondents drew upon their multiple roles as resources to resolve the perceived dilemmas posed by writing a negative review.

Chong, P. K. (2021). Dilemma Work: Problem-Solving Multiple Work Roles Into One Work Life. Work and Occupations. https://doi.org/10.1177/07308884211017623