Üks politsei ja teiste avalike organisatsioonide ees seisvatest küsimustest on seotud ühiskonna mitmekesisuse mõistmise ja sellele adekvaatse vastamisega. Kui avalik organisatsioon ei vasta ja ei suuda mõista ühiskonnas toimuvat selle liikmete erinevate vaadete perspektiivist, siis võib olla keeruline leida ühist keelt ja kujundada keskkond sujuvaks arenguks. Konfliktide võimalikkusest on teadlikud ka eestimaalased. Sestap on siinviidatud norrakate uurimus üks huvitav ja kasulik lugemine mitte ainult selle uurimuse enda tõttu, vaid ka põhjusel, et siit aimub mõtestatud arenguid võimestatud ühiskonna kujundamiseks.

The Norwegian population (5.3 million) comprises 17.7 percent immigrants and individuals who are Norwegian-born to immigrant parents (Statistics Norway, 2019a, 2019b). In the NPS, this group made up 5% of employees in 2018 (Statistics Norway, 2019c). […] our results also indicate that the perspective of diversity as impor- tant for representation is more easily adopted than that of diversity as a source of competence, which is primarily (but not exclusively) the perspective of the ethnic minority students and officers themselves […] it is important to highlight differences between Norway and other national contexts. In the UK and the US, diversity reform has developed in close relation to or as a direct response to ethnic conflicts in society that have led to public hearings and reports after police inflicted deaths (Martin, 2005; Rowe, 2007). In Norway there are occasional incidents of conflicts between ethnic minority youth and the police (NEWSinENGLISH.no, August 5, 2019), as well as racial profiling (Sollund, 2006) and micro aggression (Haller et al., 2018). There have also been significant police violence events (Espeland & Rogstad, 2013) and debates about cases from the eighties (Bratholm, 2005) even run today (newsbeezer, March 19, 2019)

Ja veel. Need, kes on politsei erialakirjandust jälginud viimased 5-10 aastat, ilmselt ei vaidle, et Norras on kujunenud või kujundatud uurijate koolkond, mis haarab ja püüab siduda nii (politsei)haridust kui organisatsiooni. Kõrvalseisjale tundub küll, et tegemist on väga kvaliteetsete arengutega, mille üle Norra elanikud võiksid heameelt tunda.

Bjørkelo, B., Bye, H. H., Leirvik, M. S., Egge, M., & Ganapathy, J. (2021). Diversity in Education and Organization: From Political Aims to Practice in the Norwegian Police Service. Police Quarterly, 24(1), 74–103. https://doi.org/10.1177/1098611120976024