Soov selguse poole juhatab lihtsustusteni, mis on küll kasulikud, kuid ühtlasi piiritlevad. Binaarsused – üks VÕI teine – loovad paradokse, pingeid ja pimedaid nurgataguseid, mis varjutavad dünaamilised ja relatsioonilised mikro-protsessid, mis teevad organisatsiooni üldse võimalikuks.
Siinviidatud artiklis püüavad autorid näidata, kuidas VÕI asendamine JA-ga aitab ületada vastuolusid ja loob võimalusterohkema organisatsioonilise keskkonna. Tuginedes Deleuze’ tekstidele ja võimu kontseptsioonile, näitavad autorid seda, kuidas võiks mõelda siis, kui isiklikud soovid-kujutlused erinevad organisatsiooni-juhtide nõudmistest.

“AND is neither one thing nor the other, it is always in between, between two things; it’s the borderline, there’s always a border, a line of flight or flow, only we don’t see it, because it’s the least perceptible of things. And yet it’s along this line of flight that things come to pass, becomings evolve, revolutions take shape” Deleuze (1995, p.45)

Autorid võtavad kokku artikli eesmärgi:

Our desire was to explore the possibilities that arise from viewing power AND performativity through a Deleuzian lens, to embrace multiplicities and simultaneities, to think in terms of AND rather than OR.

Fouweather, I., & Bosma, B. (2021). EXPRESS: The desire to rethink power AND performativity AND process. Organization Studies. https://doi.org/10.1177/0170840621997622