Digiküsimused on samaaegselt ületähtsustatud ja alatähtsustatud. Näiteid leiab igaüks ise. Küll aga tundub – võin eksida -, et digiteadmised ei jõua kaasas käia tehnoloogia ja tarkvara arenguga. Provokatiivselt võiks isegi nentida, et digivõimalusi kasutatakse sageli kui analoog- ja tarbimisloogikate edasiarendust, mitte aga võimalust millegi uue loomiseks ja kvalitatiivseks muutuseks.

Siinviidatu on vabalevis olev tekst ja võib huvi pakkuda vist kõikidele inimestele, sest tegeleb digitaalse töökeskkonna mõtestamisega ning sellest on pääsu vähestel. Lisaks võiks kõrgendatud lugemishuvi olla tudengitel, sest tegemist on kirjandusülevaatega, mis on üks kriitiline edutegur uurimustöös.

Kontekstiks:

Social and technological changes have affected the ways of communication, cooperation and collaboration. […] There are different viewpoints on how changes affect the way we do business, but it is unquestionable that technology has strong impact on work and organization.

Digimuutused võimaldavad ja püstitavad ootuseid:

Changes in technology/applications and changes in the workforce require a workplace that encourages productivity, collaboration, innovation and agility which also lowers the cost of information technology and business operations (Attaran, Attaran, & Kirkland, 2019).

Autorid seavad eesmärgiks:

The main goal of this paper is to identify key research publications in leading bibliographical and citation bases, in order to develop a comprehensive definition of digital workplace and its transformation processes and concepts.

… ja ütlevad, kuidas nad seda saavutada püüavad:

In this paper Systematic Literature Review (SLR) is performed following the methodology developed by Barbara Kitchenham and others in several publications (Kitchenham et al., 2009, 2010; Turner, Kitchenham, Budgen, & Brereton, 2008).

Mis kasu võiks digikeskkonnast tõusta?

The most significant advantage of creating a digital workplace is to improve worker productivity accompanied by worker satisfaction, improved worker experience and increased collaboration among workers, reduced operating costs, increased innovation, improved customer experience and ultimately increased revenue (Attaran et al., 2019).

Digikeskkonna neli karakteristikut:

The four primary characteristics of the digital workplace – collaboration, compliance, mobility, stress reduction and minimization of the so-called “waste” in the organization – are research areas of Köffer (2015), who in his work on digital space design, explores the above characteristics and, through the categorization of practical impacts, develops fifteen related concepts as useful tools for digital workplace design by professionals in the future.

Digikeskkonna defineerimine:

Therefore, we can define digital workplace as digital technology-supported working system consisted of, not only the physical space, employees and tasks, but also set of strategically accepted procedures and rules in order to maximize productivity and improve collaboration, communication and knowledge management.

Micic, L., Khamooshi, H., Raković, L., & Matković, P. (2022). Defining the digital workplace: a systematic literature review. Strategic Management-International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management.