Jah, mindfulness. Saan hästi aru, et on palju inimesi, keda see sõna häirib ja on palju inimesi, kelle arvates tuleks kasutada eesti keelseid vasteid ja on palju inimesi, kes … Mulle tundub, et eelloetletud inimesed seda lehte siin ei külastagi (ja palju siis üldse järgi jääb 🙂 ?) ning see on tore, sest siis on ühiskonnas vähem stressi.
Aga, jah, siin leiab see tekst kajastust siiski mitte ärritamise eesmärgil, vaid ikka valgustuslikel eesmärkidel. Mindfulnessi näol on tegemist siiski praktikatega, mis võivad väga kasulikuks osutuda nii individuaalsel, kollektiivsel (organisatsioon) kui ühiskondlikul tasandil. Küllap leidub ka teistsuguseid seisukohti ja erinevate arvamuste vastu ei saa ju kellelgi midagi olla.

Konteksti avamiseks:

Mindfulness, derived from Buddhist thought and characterized by Kabat-Zinn (1994: 3–4) as non-judgmental, purposeful attention to the present moment, has been hailed as a ‘revolution’ in well-being practices […] Across this broader field of workplace spirituality and well-being movements, critical perspectives have arisen around suspicions that such movements may act as a Trojan horse for neoliberal ideologies […] academic research on mindfulness remains largely focused on questions of ‘impact’, that is, the statistical influence of mindfulness meditation and programs on various well-being or performance-related outcomes

Autorite ambitsioon:

we qualitatively examine how actors experience, make sense of, and discursively adapt mindfulness practices

Minfulness tähendus:

In its contemporary forms, mindfulness is largely promoted as a tool to increase alertness to the present moment and enhance quality of life (Kabat-Zinn, 1991).

Erinevad “vaimsuse” praktikad võivad käivitada erinevaid dünaamikaid:

different spiritual traditions promote diverse dynamics as they move into corporate settings, such differences can reveal important aspects of the relation of economy and wider social and cultural movements. For instance, how corporate adoptions of Eastern spiritual traditions relate to corporate uses of native traditions (e.g. Weber’s ‘Protestant Ethic’ or less ‘exotic’ spiritual importations) is a complex area of inquiry that remains to be explored

Üks järeldustest:

we suggest a path for organizational scholarship to study how spirituality movements are made and remade in contingent ways, highlighting that these can be sites of political and discursive struggles, whose study constitutes an agenda in organization studies

Karjalainen, M., Islam, G., & Holm, M. (2021). Scientization, instrumentalization, and commodification of mindfulness in a professional services firm. Organization, 28(3), 483–509. https://doi.org/10.1177/1350508419883388