Huvitav lugu, millest siin märgin ebakindluse aspekti – ebakindlad töötajad otsivad kindlust ja seda “kindlust” pakuvad “toksilised” juhid (st juhid, kes käituvad teatud viisil).
Autorid defineerivad artiklis selliseks juhiks: “we define toxic leaders as leaders who create serious and enduring harm by engaging in ‘destructive behaviours’ and exhibiting ‘dysfunctional characteristics’.”

Mergen, A., & Ozbilgin, M. F. (2020). Understanding the followers of toxic leaders: Toxic illusio and personal uncertainty. International Journal of Management Reviews