Traditsiooniline vaade (milline see küll võiks olla?) laste maailmavaate kujunemisel on vist ikka selline, et vanemad mõjutavad noorte vaateid märkimisväärselt. Aga samas on vist iseenesestmõistetav, et lapse ja vanema suhe on relatsiooniline. Seetõttu siinviidatu oma koha leidiski – vanemad ja lapsed on vaadete kujunemisel osalised. Ja kliimaküsimused on olulisel kohal selle artikli sattumisel siia voogu.

Kontekstiks:

One of the biggest challenges in modern society, and one that needs immediate attention, is the excessive generation and environmentally unsafe disposal of plastic waste (Kaza et al., 2018).

Autorite ambitsioon:

we aim to address the determinants of three specific forms of pro-environmental behaviors in both parents and their children. Namely, we examine reducing the purchase of single-use plastic bottles, using reusable shopping bags, and recycling plastic.

Kuidas seletada käitumist:

Currently, the most comprehensive theoretical explanation of the determinants of pro-environmental behavior is the Comprehensive Action Determination Model (CADM), which incorporates intentional, normative, situational, and habitual influences to explain proenvironmental behavior

Lapsed vanemate vaadete mõjutajatena:

we aim to investigate the bidirectional influences of parents’ and adolescents’ information-induced pro-environmental intentions and behavior, focusing on adolescents’ attempts to influence their parents’ behavior in three environmentally relevant activities: reducing the purchase of single-use plastic bottles (reduce), using reusable shopping bags (reuse), and recycling plastic (recycle).

Lugemishuvi suurendamiseks (ja hariduspoliitika kujundajatele ja lastevanematele ja haridusametnikele ja …)

The importance of actively influencing family members is supported by our results, as adolescents’ attempts to influence their parents’ behavior were directly interrelated to their own intentions and (directly or indirectly) to behaviors.

Žukauskienė, R., Truskauskaitė-Kunevičienė, I., Gabė, V., & Kaniušonytė, G. (2021). “My Words Matter”: The Role of Adolescents in Changing Pro-environmental Habits in the Family. Environment and Behavior, 53(10), 1140–1162. https://doi.org/10.1177/0013916520953150