30.septembri The New York Times ilmutas artikli, mille pealkirjas väideti, et rohkem kui pooled politseivägivalla läbi saabunud surmad on teisiti sõnastatud ehk ei kajastu politseivägivalla statistikas. Siinviidatud leidsidki koha põhjusel, et riigi kogutud statistikasse tuleb suhtuda ettevaatlikult (mitte seda tingimata ebaõigeks pidades, kuid siiski ettevaatlikult). USA näide politsei osalusel seotud sündmuste erinev klassifitseerimine on ühest küljest arusaadav, kuid ometi ka väga oluline neile, kes teevad riiklikust statistikast järeldusi. Ei ole küll suur üllatus, et statistika kasutamisel tuleb selle kogumisloogikatega ja kogumise põhjustega tutvuda ja siinviidatu võiks sedalaadi motivatsiooni suurendada.
Teadusartikkel, millele artiklis viidati on vabalevis ja kättesaadav siit.