Hierarhilises ühiskonnas lugemishuvi äratamiseks oleks kasulik alustada märkusega, et siinviidatu on avaldatud väga mõjukas ajakirjas. Võimalik, et siinses voos ei leidugi mõjukamat, kui mõjukuse all pidada silmas mõjufaktorit. Nimelt on ajakirja American Sociological Review viie aasta mõjufaktor lausa 11,677.
Aga, kui eemalduda hierarhiatest ja astudes lähemale teksti sisule, siis tulebki esile tõsta just sisu, mis on selle artikli siia voogu sattumise põhjuseks. Tunnetusraamistike küsimused on siinses voos mitmetel kordadel kajastust leidnud, kuid sedalaadi analüütilist teksti empiiriliste näidetega, ei ole ette sattunud.
Tekst on nii tuumakas, et siin jääb tsitaatidest kindlasti väheseks ja oleks kasulik lugemiseks aeg maha võtta.

Autorid märgivad juba abstraktis, mida mõistavad kultuuriraamistiku all:

cultural schemas are socially shared representations deployable in automatic cognition

Kontekstiks:

Following DiMaggio’s (1997) immensely influential article about “Culture and Cognition,” sociologists have increasingly turned to a cognitively-minded model of how culture influences behavior. Central to this model is the concept of cultural schemas, or “knowledge structures that represent objects or events and provide default assumptions about their characteristics, relationships, and entailments under conditions of incomplete information”

Autorid seavad eesmärgiks:

Our primary aims are pragmatic. We focus on how our theoretical conception can best support empirical work on cultural schemas, including inferential uses that draw on accumulated knowledge to make novel theoretical inferences about the analyst’s domain; sensitizing uses that pose empirical questions and provide a lens for interpreting observations; and operational uses that construct empirical measures aimed at finding schemas in observed data.

Mõned järeldused ja vihjed edaspidiseks:

To advance sociological research into cultural schemas, scholars should turn this micro-sociological attention to processes of schematic transposition. For example, when entrepreneurs apply the commodity schema to previously uncommodified goods or services, does this transposition sometimes take place implicitly and unintentionally, or does it generally follow the kind of conscious, intentional process we posited here?

Boutyline, A., & Soter, L. K. (2021). Cultural Schemas: What They Are, How to Find Them, and What to Do Once You’ve Caught One. American Sociological Review. https://doi.org/10.1177/00031224211024525