Siinviidatud peatükk on tähelepanuväärne päris mitmes mõttes, kuid siinses voos leidis koha järgmistel põhjustel:

  • näitab organisatsioonis valitseva retoorika-praktika erisust;
  • püstitab väga reljeefselt haridusvaldkonnale (ja organisatsioonidele üldisemalt) tõsiseid küsimus;
  • näitab indiviidi tasandil seda, kuidas igaühel on võimalik omal jõul läheneda ükskõik missugustele teadmistele, kuid – jah! – rohelisest mõtteviisist alustamine oleks väga asjakohane.

Rohelisele mõtteviisile kohaselt on tekst lugemiseks kõikidele kättesaadav ja seetõttu seekord vaid üks tsitaat, mille lugeja võiks ka organisatsioonide valdkonda üle kanda.

When the education system itself is not green, it is not a simple matter to solve the problem of how to green our learning.

Garnett, F. (2021). How Can We Green Our Learning?. Unleashing the Power of Learner Agency.