On vist tõesti nii, et strateegilisest mõtlemisest räägitakse võib-olla sageli ja selle tähtsust rõhutatakse retooriliselt, kuid kuidas seda siis ikkagi mõõta või kuidas veenduda strateegilise mõtlemise sügavuses organisatsioonis? Ilmselt ei ole tegemist on / ei ole küsimusega, vaid skaalaga, st igas organisatsioonis on strateegiline mõtlemine (?), kuid missuguses suunas see skaalal otste aspektist liigub, ei ole teada.

Siinviidatud artiklis seavad autorid üsna ühemõttelise eesmärgi:

The objective of this study is to develop, test, and validate an instrument that can be used by management scholars to measure strategic thinking in an organizational context.

Oluline mõistete täpsustus:

Thinking, in general, is a cognitive ability that allows individuals to construct a mental frame around a specific context (Gottfredson, 1997). Thus, it is appropriate to conceptualize strategic thinking as a capability.

Strateegilise mõtlemise kolm dimensiooni:

The “Systems Thinking” Dimension. […] systems thinking is defined as the ability to view the organization holistically by recognizing the interdependencies within the organization and across organizations. […]
The “Divergent Thought Processing” Dimension. […] in the context of strategic thinking, divergent thought processing is defined as the ability to identify, differentiate, and use diverse perspectives to assess an organizational situation.
The “Reflection” Dimension. […] in the context of strategic thinking, reflection is defined as the ability to use one’s own beliefs, perceptions, and experiences, and those of others, to assess an organizational situation.

Tulemus?

This study developed and validated a 14-item scale that can be used by management scholars to measure strategic thinking in an organizational context. The increasing evidence of the importance of strategic thinking to achieving organizational goals makes this scale development relevant, valuable, and timely.

Niisiis, tuleb seda lugu ise lugeda. 🙂

Srivastava, S., & D’Souza, D. (2021). Measuring Strategic Thinking in Organizations. Journal of Managerial Issues, 33(1).