Kriitilise teooria nö uus tulemine on (poliitilise) filosoofia valdkonnas päris heas hoos (vt nt tekste, mille autoriks-osaliseks Bernard E. Harcourt – temale viitan põhjusel, et tema tekstid on sageli seotud turvalisuse valdkonnaga) ning on ka organisatsioonide valdkonda mitmest erinevast nurgast sisenenud ja sisenemas.
Niisiis on peamine küsimuseasetus liikumas marksistlikult normatiivselt mõttelaadilt (tuleb (teisele) öelda, kuidas maailma muuta), Foucault jt tekstidest tuntud ettevaatlikumalt ja diskursustele osundavalt (pakkuda tööriistu ja vahendeid ümbritseva mõtestamiseks, kuid nende kasutamine jätta igaühe enda vastutusele) individuaalsele-personaalsele lähenemisele. Viimane peaks tähendama seda, et maailma tuleb küll muuta, kuid selleks ei pea andma teistele juhiseid või pakkuma tööriistu, vaid tuleb ümbritsevat ise mõtestada ja ISE astuda samme selle muutmiseks. Tõsi, siinviidatud tekst keskendub veidi kitsamatele perspektiividele.
Autorid seavad eesmärgiks:

our intention in the present paper is to explore how critical scholars and activists can engage in shaping the institutional context to favor the performativity of critical discourse and ideas. This approach is consistent with recent claims that critical performativity must be recognized as a multifaceted process (Esper et al., 2017) that requires practices that go beyond discourse (e.g. Cabantous et al., 2016; Callon, 2007) and takes into account the context in which actors undertake a critical performative project (Beunza and Ferraro, 2019; Fleming and Banerjee, 2016).

Tekstis väidetakse:

We insist that a constitutive approach to CP would have limited impact on making CMS address the concerns regarding their practical impact. We take another perspective, considering (i) how institutional context might both enable and constrain critical performativity, (ii) how the institutional context can be shaped, and (iii) how this can be distanced from uniquely academic debates to prioritize practical issues faced by actors leading critical projects in the field. […] Our findings also highlight that while theories shape contexts, theories themselves are also shaped over time.

Kokkuvõttes on sedastatakse muuhulgas:

In sum, our case study provides evidence that theory, practice, and institutional context evolve in a recursive and historical manner. The institutional context influences how theory is deployed. Over time, theory is reshaped by practice and the evolving institutional context. In turn, actors who engage in performative work build on theory in their activities to shape the institutional context to favor the performativity of the theory they support.

Leca, B., & Barin Cruz, L. (2021). Enabling critical performativity: The role of institutional context and critical performative work. Organization. https://doi.org/10.1177/1350508421995759