Hoidun siia raamatute viiteid riputamast, sest paljude arvates on raamatud liiga pikad ja väsitavad. Eriti need, milles ei ole pilte ja kus mõttekäigud ei ole tuttavad või on keerulised. Aga audioraamatud võivad osutuda päästjateks või veduriteks, mis veavad siiski teadmiste poole liikuda (vt trende allpool). Sel põhjusel teen erandi ja jagan raamatuviidet.
Siinne helilõik on salvestatud telefoniga Mark Neocleousi audioraamatust ning on siin esitatud ainult pedagoogilistel eesmärkidel: selleks, et huvi tekitada. Lisaks ole selles helilõigus kajastatu raamatu autori originaallooming, vaid lugejale vana tuttav politsei erialakirjandusest. Tegemist on sageli esitatud tsitaadiga David Bayley 1994. a avaldatud raamatust Police for the Future (esimese peatüki esimene lõik):

The police do not prevent crime. This is one of the best kept secrets of modern life. Experts know it, the police know it, but the public does not know it. Yet the police pretend that they are society’s best defense against crime and continually argue that if they are given more resources, especially personnel, they will be able to protect communities against crime. This is a myth.

Siinviidatud raamatu autor Mark Neocleous on palju huvitavat avaldanud võimust ühiskonnas, politseist-turvalisust ja kriitilisest teooriast. Tema avaldatud vaadates torkab silma, et tegemist on väga iseseisvalt liikuva mõtlejaga. Domineeriv osa tekstidest on avaldatud üksikautorina.
Mark Neocleousi tekste on huvitav lugeda paralleelselt samuti politsei ja turvalisuse valdkonda puudutava kriitilise mõtleja Bernard E. Harcourt’i tekstidega.

Neocleous, M. (2021). A Critical Theory of Police Power: The Fabrication of the Social Order. Verso.

Muuseas, audioraamatud koguvad mõnel pool hoogu. Ja kiiresti.

Digital audiobooks continue to be the fastest growing segment in publishing. Not only is the entire publishing industry making more money, but there is more choice available for customers. Last year audiobook sales increased by 16% in the United States and generated over $1.2 billion dollars in revenue, whereas in 2018 it only made $940 million, an increase of 25% from 2017. You know what is surprising about that $1.2 billion digital audiobooks made? Ebooks only made $983 million, so for the first time ever, US audiobook sales have eclipsed ebook sales.