Kuidas erinevatele praktikatele organisatsioonis tähendus anda? Kalendrikirjed, koosolekukutsed, strateegiate kujundamine, kaasamine, informatsiooni jagamine ja saamine, jpm, on kõik igapäevane ja puudutab paljusid organisatsioone. Ometi on organisatsioonid erinevad. Mõned on sellised, kus innovatsioon on loomulik ja töötajad soovivad panustada; teised jälle sellised, kus töötajad keskenduvad reeglite täitmisele ja ülemuste soovide rahuldamisele ja kus sageli on suur voolavus.

Siit leiad kaks teksti, kus näitan, kuidas lihtne fookuse seadmine aitab organisatsioonide praktikaid paremini mõista.