Siinviidatu leidis oma koha peamiselt põhjusel, et paljude autorite ning mõne mõttekoja arvates on politsei mitmel pool maailmas väga keerulises situatsioonis, sest peab tegelema mitmete selliste funktsioonidega, mis röövivad palju aega ja resurssi n-ö traditsioonilise politseitöö praktikatelt. Ja kuna politseil on käed-jalad-tööd-täis, siis arvatakse, et on politseiorganisatsioonid muutuvad järjest enam käsitöölisorganisatsioonideks, kus õppimine-areng toimub praktikate kaudu ajal, kui nii organisatsioonide kui turvalisuse valdkonnas leiab aset teadmuse tohutu areng. Nii ei olegi suur üllatus, kui mitmete riikide politseiorganisatsioonid on ka strateegilises juhtimises üsna alguses ning isegi kui strateegia on määratletum, siis sageli on see kontseptualiseerimata. Siinviidatu on ehk abiks näitamaks ka Eestis laialt levinud kogukonnakeskse politsei mitmekihilisust.

Kontekstiks:

Recently, during the COVID-19 pandemic, further militarization of the police and its deteriorating relations with society have come to the forefront of public debates (Jones, 2020, p. 581). […] In response to such developments, the emphasis on community-oriented policing (COP), one of the most popular paradigms for policing worldwide (De Maillard and Terpstra, 2021), was re-accentuated.

Multi…

Yet, there is not just one ideal type of community policing. Instead its implementation in various national contexts varies in significant ways.

Artikli fookus:

This paper, in turn, contends that community policing as a term can best be defined as a policing philosophy (Cordner, 2014) which directs policing activities and strategies (De Maillard and Terpstra, 2021) and the Pol-Der suggested community policing as a philosophy for the first time in Turkey.

Artengutest Türgis:

The politicization of the police organization brought with it its internal division. During this period of disruption, police officers’ misconducts during the efforts for their rapprochement with society were crucial reasons behind the loss of their legitimacy in the eyes of the public. […] The significant point about the Turkish case was that this philosophical shift toward community policing was defended and demanded by some police officers, or at least by a fraction of police officers inside the organization.

Genç Yılmaz, A. (2022). Community Policing as a Philosophy: The Case of Pol-Der (Polis Derneği, Police Association) in TurkeyPolicing: A Journal of Policy and Practice.