Kodustöötamine võrreldes kõikjaltöötamisega on veel üsna vähe uuritud valdkond, sestap siinne uuringuviide. Kõikjalõppimist on küll uuritud ja selle kohta võib leida infot siit ja siit ja siit ja näiteks siit. Kõikjaltöötamine aga on üsna uus mõtteviis paljudele organisatsioonidele ja ka töötajatele. Võrreldes ajalise vabadusega on kõikjaltöötamise puhul lisaboonus ka geograafiline vabadus. Ja siinse uuringu puhul näib, et teatud tööde puhul võib eelis olla oluline.

Siinviidatud uuringu puhul oleks vajalik meeles pidada konteksti:

We study the relationship between geographic flexibility granted through a WFA program and worker productivity in a highly skilled work context.

Järeldused on üsna ühemõttelised:

We find robust productivity effects, with a 4.4% increase in work output under WFAcompared to WFH, with no effect on rework, in support of our core proposition. We posit that WFA should be viewed as a nonpecuniary benefit that should be preferred by workers who would derive greater utility by relocating from their current location to a preferred location, and provide evidence that workers exert greater productivity-enhancing effort when they self-select to transition to their preferred location.

Choudhury, P., Foroughi, C., & Larson, B. Z. (2020). Work-from-anywhere: The productivity effects of geographic flexibility. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2020, No. 1, p. 21199). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.