Suur hulk inimesi õpivad kirjutama üks kord elus – see on see esimene kord, kooliteele asudes. Aga kirjutamine kui eneseväljenduse viis on midagi sellist, millest võib mõndagi sõltuda, sestap oleks kasulik seda arendada. Aga kuidas? Siin üks tekst sellest. Vahelduseks eesti keeles ja õnneks vabalevis.

Fookuse sättimine:

Kirjutamispädevuse hindamisele võib läheneda kaheti – protsessi ja tulemuse poolelt. Hinnates tulemust, keskendume eelkõige tekstile ja selle kvaliteedile. Keskendudes protsessile, keskendume eelkõige kirjutajale ning tema tegevusele.

Protsessikeskne tekstiloome (vt ka siit):

Protsessikeskne tekstiloome on lähenemine kirjutamise õpetamisele ja kirjutamisele, milles on olulisimal kohal protsess, mitte tulemus (Badger & White, 2000). See tähendab, et kirjutamist ei peeta ainult tervikmõtte kirjalikus vormis esitamiseks, vaid eelkõige mõtete kogumise ja korrastamise vahendiks (Bazerman, 2009). Seetõttu on protsessikeskses tekstiloomes olulisel kohal mustandite kirjutamine, teksti ümberkirjutamine ning teksti planeerimise etapp (Badger & White, 2000).

Reflektsioonist:

Kirjutamisprotsessi üle reflekteerimine aitab õppijal muu hulgas aru saada enda kirjutamishoiakutest. […] Kirjutamisega seotud hoiakud on olulised, kuna need mõjutavad autori suhtumist kirjutamisprotsessi ja endasse kui autorisse ning mõjutavad sellisena kirjutamispraktikaid (Lonka et al., 2014). Mistahes kirjatöö autor võib ennast tajuda haavatavas positsioonis olevat, kuna on autorina kriitika objektiks, mistõttu võib autor kalduda perfektsionismi, kippuda prokrastineerima ja kogeda kirjutamiskrampi (Ibid.).

Mõned järeldused

Siin esitatud tulemuste põhjal saab väita, et katsekooli õpilaste hoiakud on pärast sekkumist muutunud paremuse poole: kirjutamisoskust peetakse vähem kaasasündinud andeks, perfektsionismi ja sellega seonduvat kirjutamiskrampi esineb vähem.

Hint, H., & Jürine, A. (2021). The usefulness of process-oriented writing in enhancing writing skills as a component of communicative competence among upper secondary school students. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 9(1), 243-273.