Eesti andmestikel ei ole sedalaadi uuringuid just palju, sestap tundub selle äramärkimine asjakohane. Aga mitte ainult. Seda lugu tasub lugeda veel mitmetel põhjustel. Lühike tekst – lugemiseks napilt 7 lk – on vabalevis ja seetõttu pikki kommentaare ei vaja.

Konteksti avamisel kummutatakse üks levivatest müütidest kanepi “süütust” olemusest:

Cannabis use during adolescence has serious implications for the developing brain, thereby requiring the continued attention of public health authorities (Debenham et al., 2019; Meier et al., 2012; Munk et al., 2017; Volkow et al., 2014).

Uuringu eesmärk:

The aims of this study were (1) to assess the time trends of monthly cannabis use and potential explanatory factors and (2) to analyse the association between monthly cannabis use and explanatory factors, and whether this relationship has changed over time.

Kokkuvõttes väidavad autorid muuhulgas:

Monthly cannabis use increased significantly from 2003 to 2015 and thereafter slightly decreased among adolescents in Estonia. Monthly cannabis use was associated with a number of factors including perceived easiness of getting cannabis, perceived low health risk from cannabis use, smoking and alcohol use throughout the study period and with low parental control in the later study years, only. The relationship between monthly cannabis use and alcohol use became significantly stronger over time.

Tamson, M., Vorobjov, S., Sokurova, D., & Pärna, K. (2021). Cannabis use and associated factors among 15–16-year-old adolescents in Estonia 2003–2019: Results from cross-sectional ESPAD surveys. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 14550725211003415.