Strateegiad, strateegiline juhtimine jms on küll retoorikas levinud, kuid (praktikutelt) on harva kuulda strateegilistest muutustest kui tähendusruumi muutmise vajadusest. Kastist välja on sageli üks kangemaid argumente, kuid ei ole aru saada, mis on kast ja kuidas sealt siis välja saada ning mida väljas peale hakata. Siin üks artikkel, kus tegeletakse tähendusruumiga nii tähenduste mõistmise kui tähenduste loomise mõttes.
Teoreetiline arutlus on siinses tekstis kasulik läbi lugeda, kui on soov mõista järeldusi.

Kontekstiks selgitus sellest, mis on strateegiline muutus:

Strategic change refers to change that is consciously initiated by top managers and that leads to a significant shift in an organization’s key activities (Gioia et al., 1994). Successful strategic change implementation requires a shift in the meanings that employees attribute to the organization and the environment (Balogun and Johnson, 2004, 2005; Bartunek, 1984).

Käitumispraktikad ja strateegilised muutused:

While senior leaders commonly shape the organizational environment to gain support for strategic change, the sensemaking literature has tended to assume that these substantive actions are not part of the interpretive change process

Uurimisküsimus:

How do leaders’ substantive actions influence employee sensemaking during strategic change implementation?

Autor annab enda selgituse käitumispraktikale (NB! kriitilise mõtlemise ja -filosoofiahuviline märkab siin kindlasti sarnasusi):

I define substantive actions as actions that create ‘real, material’ change in organizational structures, processes, or practices (Ashforth and Gibbs, 1990, p. 178) or, put differently, as actions that produce ‘observable, physical referents’ in organizational structures, processes, or practices (Pfeffer, 1981, p. 182).

Mõned kokkuvõtvad järeldused:

I find that substantive actions can be important sensemaking resources throughout the interpretive change process, serving a wide range of purposes. Overall, my findings emphasize the multimodal nature of sensemaking processes during strategic change that involve not only intellectual but also substantive and experiential modes of engaging with change.

Weiser, A. K. (2021). The Role of Substantive Actions in Sensemaking During Strategic Change. Journal of Management Studies.