Oi-oi, kui vajalik lugu kõigile, kes tegelevad organisatsioonidega. Professionalismi käsitlus diskussiooni vormis ja võrdlevaid perspektiive näidates, on väga kasulik ja ülevaatlik nii neile, kes ennast teemasse hakkavad lugema, kui edasijõudnutele.
Siinses voos olen varem viidanud professionalismi sama diskussiooni tekstile siin (koos audiokommentaariga).
Alustuseks avab Noordegraaf varasemate kommentaaride vaatenurki.

Kontekstiks mõned dilemmad:

I struggled with the tension between description and analysis on the one hand, and prescription and normativity on the other. […] I struggled with the tension between presenting a rather generic argument, valid across place and time, on the one hand, and remaining open to specific elaborations and applications, on the other hand.

Keskne idee:

I think that a connective and therefore relational and processual view upon professionalism is not so much a matter of highlighting the realities of professionalism and the constructed nature of professional fields, working together with other fields and trying to find a ‘place’ in complex ecologies of practice. I think it is a matter of being aware that professionals do not produce professionalism, even if they produce ‘professionals’ and regulate ‘professional’ acts and practices. The outside world does.

Seda teksti lihtsalt peab lugema.

Noordegraaf, M., & Brock, D. M. (2021). Protective and connective professionalism: What we have learned and what we still would like to learn. Journal of Professions and Organization, 8(2), 228-236