Henry Mintzberg on üks mõtlejatest, kelle tekste oleks kasulik lugeda ükskõik mis vormis. Kui üldiselt hoidun blogide lugemisest ja nende jagamisest, siis mõned autorid vajavad siiski erikohtlemist, kui on soov kursis olla ja kaasa mõelda.

Siinviidatud Henry Mintzbergi blogipostitus võiks huvi pakkuda kõikidele inimestele, kuigi leidis oma koha põhjusel, et on vahetus puutumuses juhtimisega, mis on siinse lehe üks fookusvaldkondadest. Tekst on tähelepanuväärne ka seetõttu, et on ühtaegu päevakajaline ja aegumatu, lokaalse ja globaalse tähendusega, organisatsioone ja valitsemist haarav ning sellest arusaamine ei vaja mingeid märkimisväärseid eriteadmisi. Lisaks leidub tekstis kasulikke viiteid ja linke ning postitus ei vaja pikki kommentaare.

Lugedes hakkab piinlik. Ka enda pärast.

Kas juhtimine on probleem või lahendus?

We are obsessed with leadership, yet that is what has taken us into the current crisis, and seems incapable of getting us out of it. What if we entertain the unspeakable thought that leadership is the problem more than the solution?

Olukord on uus, kuid tööriistad vanad

Leaving this aside, one leader makes a disastrous decision, and in the face of repeated failure, in a country incapable of correcting him, persists, throwing the entire world into turmoil. […] Deep as this crisis is, I see no reframing, no rethinking, no proposals commensurate with the severity of the situation. Just the same old, same old…

Vihje relatsioonilisusele:

when we say the word “leadership”, we focus on an individual—not us, but him or her. Is there nothing more to changing collective behavior than individual initiative?

Henry Mintzberg (4 June 2022) Surviving leadership