Siinviidatu on Soome majandusministeeriumi publikatsioon ja leidis oma koha põhjusel, et käsitleb üht avalikus sektoris sügavalt juurdunud küsimust: missugused andmed peaksid olema valikud? See on valdkond, kus muudatuste ellukutsumiseks oleks ilmselt kasulik tegeleda põhimõttelise muutusega mõtlemises ja just sellele siinviidatu vihjab. Avalikkuse ja organisatsiooni arengu huvides oleks ehk kasulik lähtuda põhimõttest, et kõik info on avalik, kui see mingil põhjusel ei pea olema salastatud. Praegu tundub praktikates domineerivat vastupidine trend isegi tudengite lõputööde kaitsmise avalikkuse üle otsustamisel.

Kuna tekst on vabalevis, siis siin esitan vaid mõned selgitavad ja lugemishuvi ärgitavad väljavõtted.

Kontekstiks:

According to the Programme of Prime Minister Sanna Marin’s Government1 , the Government adds depth to the management of information policy, and the openness of public information will become the overarching principle of information policy. Among other things, this requires public actors to open public APIs unless there is a special reason for keeping them closed.

Mis on API eesmärk?

The purpose of the principles is to promote the provision and use of public-sector information and functionalities, primarily through APIs. The goal of the principles is to increase customer orientation, cooperation, semantic and technical interoperability, reusability, attention to information security and data protection, and quality in API development.

Praktiline kasu:

API provides the information or functionality in a machine-readable, documented format so that another program, application or system can use it programmatically.

Väärtusahel:

Näide:

Koond:

Arajärvi, M., Saukonoja, M., & Vänttinen, P. (2022). Public Administration API Principles.