Võiks ju küsida, et miks metroos toimunu võiks Eestis huvi pakkuda. Jah, küsida võib. Siinviidatu leidis oma koha peamiselt kahel põhjusel: (1) videoanalüüsil põhinevaid mikrotasandi käitumismustrite analüüse on kasulik lugeda juba seetõttu, et need ei kordu kunagi ja ikka on midagi uut või uue nurga alt; (2) uuritud juhtum ei pruugi olla metroospetsiifiline, vaid midagi suurema üldistusvõimega. Seda lugu oleks kasulik lugeda nii inimeste liikumise suunamisega tegelevatel inimestel kui turvalisusega seotud organisatsioonides reageerijate koolituste eest vastutajatel ja esmareageerijatel.
Tegu on vabalevis oleva tekstiga, sestap on tsitaadid vaid lugemishuvi suurendamiseks.

Kontekstiks:

The study of mass emergency behavior is notoriously difficult. These events are thankfully rare, meaning that most scholarly knowledge is obtained from secondhand witness accounts or from experimental setups that cannot stimulate real threats or danger. […] Understanding the behavior of individuals in mass emergencies is critical for emergency preparedness, evacuation modeling and collective and personal resilience. Traditionally, the behavior of individuals in public emergencies has been described as a collective, irrational “panic”

Eesmärk ja juhtum:

In the present study, we utilize surveillance camera footage of a real-life public transport emergency to examine how individuals behave and evacuate when in close proximity to an actual threatening event. The emergency incident under examination is a small explosion on a city subway train in London, UK, in 2017.

Midagi järeldustest:

Rather than a uniform and panic laden fleeing towards the exit (Quarantelli, 2001), we found large variations in the behaviors of passengers. While many individuals’ initial reactions were to run to an exit or to hide, others walked to an exit, picked up items, observed the explosion area, waited while others passed or protected another.

Philpot, R., & Levine, M. (2021). Evacuation Behavior in a Subway Train Emergency: A Video-based Analysis. Environment and Behavior. https://doi.org/10.1177/00139165211031193