Artikkel on vabalevis ja ajakirjal on hea praktika artiklit sissejuhatav ülevaade esitada väga kompaktsel ja ülevaatlikul viisil. Nii ei jäägi minul muud üle, kui jagada viidet.

Muhr, S. L., Holck, L., & Just, S. N. (2022). Ambiguous culture in Greenland police: Proposing a multi-dimensional framework of organizational culture for Human Resource Management theory and practice. Human Resource Management Journal32(4), 826–843. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12472